Arama Sonuçları..

Toplam 1 kayıt bulundu.
Babilde <b class=red>Damgalanan</b> Köleler ( ABBUTTUM )

Babilde Damgalanan Köleler ( ABBUTTUM )

Sami kökenli bir topluluk olan Babiller Amurrular tarafından kurulmuştur. Devletin kurucusu Sumu-Abum’dur. Özellikle devletin başına geçen 5. Kral Hammurabi ile Babiller diğer kavimlere egemenlik kurmuşlardır. Hititlerin çekilmesinden sonra Babil ülkesi Asurluların egemenliğine girmiştir. Medlerle birleşen Babiller M.Ö 626 yılında Asur devletini yenerek tekrar bağımsız olmuş ve II. Babil Krallığı’nı kurmuşlardır. Babil İmparatorluğu, Sümerlerin etkisi altında kalmışlardır. Babil halkı Ziggurat adını verdikleri tapınaklarda yaşam sürmüşlerdir.Babiller, tıp ve astronomi alanında ilerlemişlerdir. Başlıca geçim kaynakları tarım ve ticarettir.Mimari açıdan Mezopotamya’nın en gelişmiş uygarlığı Babillerdir. Babil’in Asma Bahçeleri bu alandaki en güzel örnektir.Babiller tarih sahnesinde en etkin dönemlerini Hammurabi zamanında yaşamışlardır. Bazı kaynaklarda Babiller’den Babil İmparatorluğu olarak bahsedilmektedir.I. Babil Devleti’nin en güçlü Kralı Hammurabi dine dayalı devlet anlayışı yerine, gücünü ordudan alan mutlak krallık anlayışını getirmiştir. Aynı zamanda Hammurabi, ceza, mülkiyet, ticaret alanlarında döneminin en gelişmiş kanunlarını yapmıştır.Kurulan II. Babil devletine ise Persler son vermiştir.Babil'de hemen her eski hukuk sisteminde olduğu gibi köleler damgalanırdı. Damga, Babil dilinde --Abbuttum-- kelimesiyle karşılanırdı. Bu damgalama genellikle kölelerin saçı tıraş edilerek sağlanır, uzun saç, sakal ve bıyıklı Babilli hürlerden köleler ayırdedilirdi. İlk devirlerde sadece suçlu kölelere veya anne babaya karşı gelerek köle olanlar damgalanırken Orta Babil belgelerinde artık köleleri efendilerinden ayırmak için damgaladıkları anlaşılmaktadır. Yeni Babil devrinde ise köleler kol ya da ellerinden efendilerine özgü bir işaret vurularak efendilerinin kimliğinin anlaşılması için damgalanmaya başlandılarDamgalar, yıldız, çapa gibi şekiller ya da efendinin adı kızgın demirle dağlanarak ya da iğneyle döğme yapılarak vurulurdu. Ama dağlama şeklindeki damgalar genellikle kaçma teşebbüsünde bulunan ya da kaçtıktan sonra yakalanarak geri getirilen köleler için geçerliydi. Bazen de kölenin elinin tersine iki ayrı dilde efendinin adı yazılırdı..Damgalama ancak efendinin izniyle mümkündü..

http://www.ulkemiz.com/babilde-damgalanan-koleler-abbuttum-

 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0