Arama Sonuçları..

Toplam 17 kayıt bulundu.
Ahmet Kaya - Söyle

Ahmet Kaya - Söyle

SÖYLESöyle yağmur çamurDeğmedi yüreğimeŞimdi ben nerdeyimSen nerdeSöyle ay doğmadanDüşmesin yaş gözümeŞimdi ben nerdeyimSen nerdeDışarıda kar yağıyorBenim içime yağmurAğlama gözbebeğimBiraz daha durYüregime basa basaİçimden yar gidiyorAğlama iki gözümBiraz daha durAy ayy ay yanıyor ömrümVallah yağmur çamurDeğmedi yüreğimeSöyle ben nerdeyimSen nerdeSöyle ay doğmadanDüşmesin yaş gözümeSöyle ben nerdeyimSen nerdeSöyle yağmur söyleDeğmeden yüreğimeSöyle gökyüzüneO nerdeSöyle ay doğmadanDüşmesin yaş gözümeSöyle gökyüzüneO nerdeAy ayy ay yanıyor ömrümSöyle baksın geceDağlardan hasretimeSöyle bilmesen deO nerdeSöz: Ahmet KayaMüzik: Ahmet Kaya

http://www.ulkemiz.com/ahmet-kaya-soyle

Manzara Fotoğrafçılığı

Manzara Fotoğrafçılığı

Birkarefotoğraf olarak yeni bir yazı dizimizle karşınızdayız. Bu yazı dizimizde sizlere çekim tekniklerinden bahsetmeye çalışacağım. Çekim teknikleri ‘’fotoğraf öğretisi ‘’nin temel direklerinden biridir.

http://www.ulkemiz.com/manzara-fotografciligi

Herakles

Herakles

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma Mitolojisi'nde Herkül, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur. Kadına aşık olan Zeus ona kocası kılığında yaklaşmıştır. Herakles'in Zeus'un çocuğu olduğunu anlayan Hera, önce Zeus'u oyuna getirerek ona Perseus kavminden ilk doğanın hükümdar olacağını yemin ettirmiş sonra da kuzeni Eurystheus'u önce doğurtarak Herakles'in daha doğmadan önce taht hakkını elinden almış, onunla sürekli uğraşmış ve ölümüne neden olmuştur. Herakles doğduğu günden itibaren tanrısal bir kuvvete sahiptir. Hera'nın gönderdiği iki zehirli yılanı öldürdüğünde henüz birkaç günlük bebektir.Herakles üstün bir eğitim görmüştür. En iyi yaptığı işler ok atmak, at sürmek ve güreşmektir. 18 yaşına geldiği zaman Kitharion ormanlarında yaşayan ünlü canavarı öldürmüştür. Kendisine ödül olarak Thebai kralının kızı Megara verilmiştir. Bu kızdan üç oğlu olmuştur. Hera işe karışarak Herakles'i çıldırtmış, Herakles de kendi karısını ve çocuklarını öldürmüştür. Suçlarından arınması için Miken kralı Eurystheus'un hizmetine girip, onun her istediğini yapması gerekmiştir. Kralın Herakles'e yaptırdığı 12 işe mitolojide Herakles'in 12 görevi veya işleri denir. Çok güçlü bir karakter olarak da bilinir. Herakles'in dünyadaki yaşamı boyunca 70 kadar çocuğun babası olduğu söylenir. Soyundan gelen Heraklidler'in Lidya'da bir dönem yönetici hanedanlık yaptığı söylenir [1].Ayrıca Kafkas dağlarında zincire vurulmuş Prometheus'u işkenceden kurtarmış, Kyknos, ve Antaios'u öldürmüş, Truva Savaşı'na da katılmış ve attığı zehirli ok ile Paris'in ölümüne neden olmuştur.12 GörevBu 12 görev şunlardır:    Nemean arslanı'nı yenmek (efsaneye göre aslanın postu sadece kendi pençesiyle kesilebilir).    Lerna gölündeki Hydra'yı öldürmek.    Artemis'in kutsal hayvanlarından Kyreneia Geyiğini yakalamak.    Erymanthian dağında yaşayan büyük yaban domuzunu ağla tutmak.    Augias'ın ahırlarını bir günde temizlemek. (İki büyük ırmağın yataklarını değiştirip ahırlardan geçirerek.)    Stymphalos'da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran Stymphalian Kuşları Athena'nın yardımıyla kovmak.    Girit'e gidip Poseidon'un Minos'a verdiği azgın Girit Boğası'nı getirmek    Troya kralı Diomedes'in emrine girip troya halkına eziyet çektrien , Hellospontos Boğazı'nda yaşayan deniz canavarını öldürerek Troya halkını beladan kurtarmış ancak Diomedes'in ona, azarlayıcı tutumu karşısında cezalandırıp öldürmüş ve Troya'nın yanması için lanetler savurmuştur .    Amazonlar kraliçesi Hippolyta'dan kemerini almak. Kemeri almak için kraliçe ile anlaşmış, ancak Hera'nın kışkırtmasıyla Amazonlar, Herakles'e saldırmış, Herakles de kraliçeyi öldürmek zorunda kalmıştır.    Okeanos'un bir adasında bulunan 3 gövdeli dev Geryoneus'un sığırlarını çalmak.    Hesperidler'in altın elmalarını getirmek. Elmaları almak için altın elma ağacını koruyan kızları ve daha da önemlisi onların ejderini geçmesi gerekiyordu. Bunun için Herakles altın elmaların koruyucusu olan kızların babası Atlas'a gider ama o da biraz kurnaz davranarak Herakles'le bir anlaşma yapar.    Hades'in ölüler ülkesini koruyan Kerberos adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak. https://tr.wikipedia.org/wiki/Herakles

http://www.ulkemiz.com/herakles

Hindi Yetiştiriciliği - Hindi büyütme ve bakım teknikleri

Hindi Yetiştiriciliği - Hindi büyütme ve bakım teknikleri

Dünya nüfusundaki hızlı artış, beslenme sorununun önemini ortaya koymaktadır. Bu durum yeni kaynaklar aramaya ve alternatif besin maddelerine yönelik araştırma yapmaya ihtiyaç duyulur hale getirmektedir.

http://www.ulkemiz.com/hindi-yetistiriciligi

Portre Fotoğrafçılığı

Portre Fotoğrafçılığı

İnsanın kişiliğini , duygularını ve iç dünyasını ortaya koyan fotoğrafçılığa kısaca portre fotoğrafçılığı diyebiliriz. Portre fotoğrafları yüz ve modelin ifadesinin baskın olduğu bir fotoğraf türüdür.

http://www.ulkemiz.com/portre-fotografciligi

Hümanizm Nedir

Hümanizm Nedir

Hümanizm, Fransızca humanisme, insancılık, beşeriyetçilik, insan odaklılık, insan-merkezcillik.Hümanizm terimsel tanım açısından "sevgi" içermez. Daha felsefi ve bilimsel bir temeli ifade eder. Türkçe karşılığı "insan-merkezcillik"tir. Yani tanrı-merkezcillik geri plana atılır ve bir anlamda reddedilir, insan-merkezcillik esas alınır. Bu kavram psikolojik derinliği olan sübjektif bir kavram (sevgi ve benzeri duygu durumları) değil, felsefi temelli objektif bir kavramdır. Örneğin bir fiilin değerlendirmesinde "tanrının/tanrıların hoşnutluğu" değil "insana faydası/hoşnutluğu" esastır. Bu açıdan da sekülarizmle sıkı bir ilişkisi vardır. Yine kanunların düzenlenmesinde tanrı-merkezcilliği değil insan-merkezcilliği önermektedir.Adının Türkçe anlamı insancılıktır (human). Genelde deizm, ateizm ve agnostisizm ile bütünleşebilir ama hümanist anlayış bunlar için değildir. Hümanizm, bu tür doğaüstü güçlerin varlığıyla ilgilenmeyen etik tabanlı bir görüştür. Seküler bir hayat duruşu ilkesi ve her otorite karşısında insanı özgürleştirme çabası hümanizmin tanımıdır. Hümanizme göre doğruyu bulmak insanın bir yetisidir. Fakat doğruyu bulma yönteminde gizemcilik, mistisizm, gelenek ve bunlar gibi genel geçer kanıtlarla ve mantıkla bütünleşmeyen yöntemler izlenemez. Gerçeğe duyulan bu arzu, gözü kapalı kabullenimlerle değil, bilimsel şüphecilik ve bilimsel yöntemle doyurulmalıdır. Otoriteyi ve aşırı şüpheciliği de reddederken, kaderin olaylar üzerindeki etkisini kabul etmez. Doğrunun ve yanlışın bilgisine kişisel ve ortak bilincin en doğru biçimde algılanmasıyla ulaşılabileceğini savunur.Bunun yanı sıra, humanizm insanın tüm diğer canlı türlerinden daha özel olduğu düşüncesini reddeder. Hümanist filozof Peter Singer “Birçok istisna olmasına rağmen, hümanistlerin çoğu kendilerini en büyük dogmadan özgürleştiremiyor… önyargılı türcülük… Hümanistler diğer canlı türlerine karşı düşüncesizce istismarlara karşı durmalıdır.” diyerek hümanizmin doğalcılığını ve hayvanseverliğini belirtir. Bizim diğer canlıların üzerinde tanrı vergisi bir hüküm hakkımız olmadığını ekler.Hümanizm insanın kapasitesine iyimser yaklaşır, bunun yanı sıra insan doğasının tümüyle iyi ya da tüm insanların hümanizmin savunduğu ussalcı ve manevi değerlere ulaşabileceğini savunmaz. Bu hedef birey için azim ve diğerlerinin yardımını gerektirir. İnsanın gelişimidir hümanizmin ereği, bütün insanlar için hayatı daha iyi yapmak. Hümanizm güzel şeyler yapmaya, şimdi ve burada iyi yaşamaya ve geleceğe daha iyi bir dünya bırakmaya yoğunlaşır.Hümanizmin tarihiHümanizm Rönesans'a, İslamiyetin Altın Çağı’na ve Antik Yunan kalıntılarına dayandırılabilir ve hatta humanist düşünce Buddha ve Konfüçyüs’te de görülebilir. Bunun yanında hümanizm terimi daha çok batı felsefesiyle bağlaşıktır. Hümanizm terimi 19. yüzyılın başlarında, 15. yüzyıl İtalya’sında klasik edebiyatla ilgilenen kimseler için söylenen umanista sözcüğünden kökenlenir.HümanizmaRönesans Düşüncesinin üzerinde durup antik örneklere göre işlediği ilk sorun insan sorunudur. İnsanı arayan insana özgü olan bu dünyadaki yerinin ne olduğunu araştıran çalışmalara verilen addır.Hümanizm deyimi ilk olarak filolojik açıdan değerlendirilmiştir. Ancak sadece bu açıdan değerlendirilirse bilimsel bir akım olamazdı. Oysa hümanizm geniş anlamıyla modern insanın hayat anlayışını ve duygusunu dile getiren bir akımdır.Antik Yunan'da hümanizmMilattan önce 6. yüzyılda yaşamış Miletus’lu Thales ve Colophon’lu Xenophanes kendilerinden sonrakiler için humanist düşüncenin yolunu hazırlamıştır. Thales “kendini bil'meyi dünyasının merkezine oturturken, Xenophanes döneminin tanrılarına inanmayı reddetmiş ve kutluluğu evrene ve evrendeki şeylere yüklemiştir. Sonra gelen ve ilk serbest düşünür olarak görülen Anaksagoras bilimsel yöntemlere katkıda bulunarak evreni anlamanın başka bir yolunu göstermiş oldu. Anaksagoras’ın öğrencisi Perikles de demokrasinin oluşumunu, özgür düşünceyi savunmuş ve etkilemiştir. Yazılarından çok azı bugüne gelebilmişse de Protagoras ve Demokritos da bilinmezciliği benimsemiş ve ruhani varoluşlarının doğaüstü bir varlıktan bağımsız olduğunu savunmuştur.

http://www.ulkemiz.com/humanizm-nedir

Fikret Hakan Kimdir

Fikret Hakan Kimdir

Bumin Gaffar Çıtanak ya da sahne adıyla Fikret Hakan (d. 23 Nisan 1934, Balıkesir), Türk oyuncu.1950 yılında 'Üç Güvercin' adlı oyunla 'Ses Tiyatrosu'nda tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. 1952 yılında 'Köprüaltı Çocukları' adlı filmle sinemaya geçti. 163 film ve dizide oynadı, 1970'li yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 'Üç Arkadaş' ve 'Keşanlı Ali Destanı'yla büyük bir üne kavuştu.Ünlü yönetmen Peter Collinson başrollerini Tony Curtis ve Charles Bronson'un oynayacağı Paralı Askerler (Birleşik Krallık filmi, 1970) filmi için Türkiye'ye geldiği zaman Türk sinema oyuncuları için Hollywood'a adım atma fırsatı doğmuştu. Çünkü Collinson tamamını Türkiye'de çekmek istediği filmde Türk oyunculara da yer verecekti. Filmin oyuncu kabul mülakatlarına büyük ilgi olunca Şan Tiyatrosunda oyuncu seçme yarışması yapıldı. Bu yarışmada başarılı olan Fikret Hakan, Salih Güney, Erol Keskin, Aytekin Akkaya ve birkaç Türk oyuncu filmin oyuncu listesine alındılar.Fikret Hakan filmde Albay Ahmet Elçi rolüyle önemli bir yer edindi. Başarılı mimikleri ve az İngilizce bilmesine rağmen uyumlu dudak hareketleri ile yönetmen Peter Collinson'un büyük beğenisini kazandı. Uzun yıllar Hollywood'ta görev yapıyormuş gibi rahat bir performans sağlayan Fikret Hakan film sonrası çeşitli yapımlar için teklif aldı. Aynı dönemde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde filmin Türkiye'de yasaklanması sonrası Türk oyuncuları ile Hollywood yetkilileri arasındaki bağ zayıfladı. Özellikle bazı Türk oyuncuların hiç İngilizce bilmemeleri oyunculuk yeteneklerine rağmen ülke dışında kendini göstermelerini engelledi.Türk Sinemasının en verimli çağını yaşadığı 70'li yılların başında, gelen cazip tekliflere rağmen Fikret Hakan Türkiye'de kalmayı tercih etti. Filmde Fikret Hakan'ın canlandırdığı Albay Ahmet Elçi'nin yardımcı subaylığını yapan Salih Güney ise dil bilmemesi nedeniyle bu filmde konuşamadığı gibi diğer yapımlar için teklifte alamadı. Filmde Tony Curtis'in fedailerinden birini canlandıran Aytekin Akkaya ise her ne kadar filmde yeteri kadar görünmesede gösterdiği performans ve kamera arkasındaki çalışkanlığı ile yapımcıların büyük beğenisini kazandı. Kendisine İngilizce öğrenmesi karşılığında Hollywood filmlerinde oynama teklifleri sunuldu. Akkaya İngilizce kurslarına zaman ayıramaması sonucu diğer sanatçılar gibi Türkiye'de kaldı.Fikret Hakan 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak eğitim vermektedir.13.11.2009 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı'ndan fahri doktor ünvanı almıştır.Rol aldığı tiyatro oyunları    Zorba : Nikos Kazancakis    Durand Bulvarı (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967    Hep Cocuk Kalacağız : Çığır SahneFilmografiYönetmen olarak    Sürgünden Geliyorum - 1971    Cennetin Kapısı - 1973    En Büyük Patron - 1975    Hammal - 1976    Sürgün - 1976Yapımcı olarak    Sürgün - 1976Senarist olarak    Sürgünden Geliyorum - 1971    Cennetin Kapısı - 1973    En Büyük Patron - 1975    Sürgün - 1976Oyuncu olarak(163 film ve dizi)    Hoşgör, Boşver, Aldırma (Memo Festivalde),1953    Köprüaltı Çocukları,1953    Cingöz Recai,1954    Yollarımız Ayrılıyor,1954    Karacaoğlan,1955    Gülmeyen Yüzler,1955    Beyaz Mendil,1955    Battal Gazi Geliyor ....Cafer,1955    Ölüm Deresi,1956    Papatya,1956    Kör Kuyu,1957    Lejyon Dönüşü,1957    Ak Altın,1957    Gelinin Muradı ....Doktor,1957    Kahpe Kurşun,1957    Kamelyalı Kadın,1957    Üç Arkadaş ....Doktor,1958    Son Saadet,1958    Allah Korkusu,1958    Bir İnsanlık Meselesi (Allah Korusun),1958    Dertli Irmak,1958    Dokuz Dağın Efesi,1958    Zümrüt ....Selim,1959    Camp Der Verdammten,1961    Hatırla Sevgilim,1961    Şeytanın Kılıcı,1961    Silahlar Konuşuyor,1961    İstanbul'da Aşk Başkadır,1961    Aşk Yarışı,1962    Kısmetin En Güzeli,1962    Sokak Kızı,1962    Yılanların Öcü ....Kara Bayram,1962    Aşk Orada Başladı,1962    Battı Balık,1962    Ölüme Yalnız Gidilir,1962    Badem Şekeri,1963    Bana Annemi Anlat,1963    Cehennemde Buluşalım (Comp Der Verdammten),1963    Katır Tırnağı,1963    Öldür Beni,1963    Zehir Hafiye,1963    Aşka Vakit Yok,1963    Karanlıkta Uyananlar,1964    Affetmeyen Kadın,1964    Bücür,1964    Keşanlı Ali Destanı ....Keşanlı Ali,1964    Atçalı Kel Mehmet,1964    Avanta Kemal,1964    Cumartesi Senin Pazar Benim,1965    Başlık,1965    Korkusuzlar,1965    Köroğlu-Dağlar Kralı,1965    Siyah Gözler,1965    Uzakta Kal Sevgilim,1965    Bitmeyen Yol,1965    Buzlar Çözülmeden,1965    Dünkü Çocuk,1965    Murat'ın Türküsü,1965    Onyedinci Yolcu,1965    Toprağın Kanı,1966    Babam Katil Değildi,1966    Dövüşmek Şart Oldu,1966    Erkek Ve Dişi,1966    Her Şafakta Ölürüm,1966    Hızır Efe,1966    Korkusuz Adam,1966    Nuh'un Gemisi,1966    Ölüm Tarlası,1966    Silahları Ellerinde Öldüler,1967    Bozkurtlar Geliyor,1967    Devlerin İntikamı,1967    Eceline Susayanlar,1967    Kan Davası,1967    Çıldırtan Arzu,1967    Şeyh Ahmed,1968    Şeytan Kafesi,1968    Kafkas Kartalı,1968    Kara Battal'ın Acısı,1968    Mısır'dan Gelen Gelin,1969    Target: Harry,1969    Devlerin Aşkı,1969    Günahını Kanlarıyla Ödediler,1969        You Can't Win 'Em All (Paralı Askerler)....Albay Ahmet Elçi, 1970    Battal Gazi Destanı ....Hammer,1971    Şehzade Sinbad Kaf Dağında,1971    Vurguncular ....Kont,1971    Trittico,1971    Gülüm, Balım, Çiçeğim,1971    Hasret,1971    Öldüren Şehir,1971    Ölümsüzler,1971    New Yorklu Kız,1971    Fedailer Mangası,1971    Cemo ....Memo,1972    Elif İle Seydo,1972    Büyük Soygun,1973    Pir Sultan Abdal ....Pir Sultan Abdal,1973    Dayı,1974    Kısmet,1974    Köprü,1975    En Büyük Patron,1975    Pembe İncili Kaftan (TV) ....Muhsin Çelebi,1975    Delicesine,1976    Gülşah Küçük Anne ....Fikret,1976    İki Arkadaş,1976    Sürgün,1976    Kaplan Pençesi,1976    Hora Geliyor Hora,1976    Kurban Olayım,1976    Yuvanın Bekçileri,1977    Yangın,1977    Demiryol ....Hasan,1979    Bir Günün Hikayesi ....Mustafa,1980    Beni Böyle Sev,1980    Takip,1981    Bir Damla Ateş,1981    Kimbilir (Kibariye),1981    Öğretmen Kemal,1981    Unutulmayanlar ....Figo,1981    Toprağın Teri ....Hasan,1981    Arkadaşım,1982    Düşkünüm Sana,1982    Haram,1983    Küçük Ağa (TV),1983    Fidan,1984    Acı Ekmek,1984    Alkol,1985    Savunma,1986    Aşkın Kanunu Yoktur,1986    Gün Doğmadan,1986    Duvardaki Kan (TV),1986    Severek Öldüler,1987    O Bir Melekti,1987    Yazgı,1987    Acıların Günlüğü ....Fikret Usta,1988    Hüküm,1988    Kara Sevda,1989    Dehşet Gecesi,1989    Sessiz Fırtına,1989    Gülbeyaz,1989    İstiyorum,1989    Eskici Ve Oğulları,1990    Hanımın Çiftliği (TV),1990    Sevgi Demeti (Müdür Baba) (TV),1992    Yalancı (TV),1993    Gerilla ....Cevat Fehmi,1994    İnsanlar Yaşadıkça (TV),1994    Sen De Gitme ....Antoine,1995    Ekmek,1996    Anılardaki Sevgili (TV),1996    Yaşama Hakkı,1998    Her şey Oğlum İçin (TV),1998    Baba (TV),199    Aşkın Dağlarda Gezer (TV),1999    Zümrüt Gözlerim Aklına Gelirse,2000    Aslan Oğlum,2000    Yeni Hayat (TV),2001    Benimle Evlenir Misin (TV) ....Eşref Bey,2001    Zor Hedef (TV),2002    Para=Dolar,2000    Şıh Senem, (2003)    Kurşun Yarası (TV), 2003    Eğreti Gelin, 2005    Kaybolan Yıllar (2006) Süleyman Çesen    Unutulmaz dizi 2009-2010    Birleşen Gönüller 2014

http://www.ulkemiz.com/fikret-hakan-kimdir

Isaac Newton Kimdir? , Yerçekimi Kuvvet Kanunu, Eylemsizlik Prensibi

Isaac Newton Kimdir? , Yerçekimi Kuvvet Kanunu, Eylemsizlik Prensibi

Isaac Newton, (4 Ocak 1643 (25 Aralık 1642) – 31 Mart 1727(20 Mart 1727)) İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, felsefeci ve kimyacıdır. Tarihteki en etkileyici bilim adamı olduğu düşünülür.

http://www.ulkemiz.com/isaac-newton-kimdir-yercekimi-kuvvet-kanunu-eylemsizlik-prensibi

Kut Anlayışı Nedir?

Kut Anlayışı Nedir?

Kut anlayışı Türk, Moğol ve Altay Şamanizm inançlarında kutsal enerji yaşam gücü gibi anlamlara gelmektedir. Kutun yanında Hut, Kud ve Gut da denilebilmektedir. Moğol dilinde ise “Kutag” ya da “Hutag” olarak geçmektedir.

http://www.ulkemiz.com/kut-anlayisi-nedir

Cazibenin Gizli Bilimi: Kusursuzluğa Giden Yol

Cazibenin Gizli Bilimi: Kusursuzluğa Giden Yol

Güzellik, bakan kişinin gözünde olabilir; ama evrensel de bir cazibesi vardır.

http://www.ulkemiz.com/cazibenin-gizli-bilimi-kusursuzluga-giden-yol

Çocuğunuzu Kanserden Kurtarmanın Etkili Yolları Nelerdir?

Çocuğunuzu Kanserden Kurtarmanın Etkili Yolları Nelerdir?

Çocuklarınızın sağlığını korumak ve daha düzenli bir şekilde çocuğunuzun gelişimini sürdürmenizi istiyorsanız onunla yeterli bir şekilde ilgilenmeyi ihmal etmemeli ve sağlıklı bir şekilde beslenmesine yardımcı olmanız gerekmektedir.

http://www.ulkemiz.com/cocugunuzu-kanserden-kurtarmanin-etkili-yollari-nelerdir

Mehmet Aslantuğ kimdir?

Mehmet Aslantuğ kimdir?

Sıcak Saatler, Bir İstanbul Masalı, Hanımın Çiftliği gibi sevilen televizyon dizileri ve Yengeç Sepeti, Gündoğmadan gibi ödüllü filmlerde rol almış olan sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.

http://www.ulkemiz.com/mehmet-aslantug-kimdir

Yasemin Yalçın Kimdir ?

Yasemin Yalçın Kimdir ?

Yasemin Yalçın, 1959 yılında Malatya’da doğmuştur. Çok yaramaz bir çocukluk geçirmiş. 1982 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Oyuncu Demet Akbağ Konservatuardan arkadaşıdır.

http://www.ulkemiz.com/yasemin-yalcin-kimdir

Atatürk'ün Ankara Halkevi’nde ressamlarla sohbet esnasında söyledikleri:

Atatürk'ün Ankara Halkevi’nde ressamlarla sohbet esnasında söyledikleri:

Arkadaşlar, siz ressamlarla konuşmak ve sanatkârın basit bir tarifini yapmak için gelmiş bulunuyorum. Gerçi sözlerin meslekî faaliyetinizin ve ihtisasınızın bulunduğu bu sahada sanatkârı tarif etmek ve size sizden bahsetmek garip olur amma.. Sanatkârı tarif eden pek çok sanatkârın sözlerini bilirsiniz; lâkin ben size sanatı ve sanatkârı bildiğiniz tariflerden bambaşka, daha doğrusu askerce bir tarifle anlatmak istiyorum: Ben bir bölük komutanıyım, rütbem yüzbaşıdır. Üstümden emir aldım; karşıdaki tepeyi düşmandan gün doğmadan zapt edeceğim. Bu emir üzerine bütün erlerin donatımını tamamlayıp harp hazırlığını yaptıktan sonra karşıdaki tepeyi, gün doğmadan işgal edeceğimizi bölüğüme söyledim. Taarruz başladı. Lâkin tepenin önünde geniş bir vâdi var; bu vâdinin ne kadar zamanda geçilebileceğini tahmin ve hesap etmiş olmama rağmen bu tahmin ve hesapta yanılmışız. Düşmanın da umduğumuzdan daha kuvvetli hazırlığı ve inatçı bir şekilde müdafaasıyla karşılaşmış bulunuyoruz ve gün doğmak üzeredir. Biz, aldığımız emre göre, gün doğmadan tepeyi işgal edecektik. “Gün doğmak üzeredir” diyerek bu tepeyi işgalden vaz mı geçelim? Hayır, zarar yok, geç de olsa, gün de doğsa gayemize erişeceğiz. Taarruz, bütün gücü ve şiddeti ile devam ediyor. Büyük bir cesaretle dövüşe, dövüşe tepenin eteklerine kadar yaklaşmış aslan neferlerin tepeyi işgali artık bir dakika meselesi olmuştur. Güneş yavaş yavaş doğmakta, ancak yarım kurs halinde iken bu tepenin zirvesini ışıldatmaktadır. Fakat birkaç tane er, ellerindeki Türk bayrağını tepenin ışıldayan zirvesine dikmek için bütün gücü ile koşuyor ve tepenin zirvesine şanlı Türk bayrağını dikerken terlemiş alnını günün ilk ışığının vurduğunu hissediyor. İşte sanatkâr da, toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır. (İbrahim Ceyhan, Atatürk’e göre Sanatkâr, Atatürk’e Ait Hatıralar, A. Hidayet Reel, s. 159 -160) Kaynak: Her Gün Atatürk'le Beraber

http://www.ulkemiz.com/ataturkun-ankara-halkevinde-ressamlarla-sohbet-esnasinda-soyledikleri

Bebeğin Taşıdığı Genetik Riskler Basit Kan Testi İle Saptanabilecek

Bebeğin Taşıdığı Genetik Riskler Basit Kan Testi İle Saptanabilecek

Türkiye’de de kullanıma giren Harmony isimli yeni genetik test hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Orhan Orhan ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan Biri, testin en önemli özelliğinin hiç bir risk içermemesi olduğunu belirttiler.  İRİ‘den bilgi aldık. Gebelik sürecinde bebeğin maruz kalabileceği genetik bozuklukların erken evrede saptanmasının hayati değere sahip olduğunu söyleyen her iki uzman şu bilgileri paylaştılar: “Bu genetik bozukluklardan en sık görülenleri trizomilerdir. Trizomi, belirli bir kromozomun iki kopyası olması beklenirken üç kopyası olması durumunda ortaya çıkan genetik bir bozukluktur. Trizomi 21 bunlardan en sık görülenidir. 21. kromozomun fazladan bir kopyası nedeniyle oluşur. Halk arasında “Mongol Çocuk” olarak da bilinen Down Sendromudur. Yaklaşık 800 doğumda bir görülür. Tipik bir yüz görünümü, zeka geriliği, kalp bozuklukları ile seyreder. Ortalama yaşam süreleri kısadır. Trizomi 18 Edwards Sendromu olarak bilinir. Yaklaşık 5000 doğumda bir görülür. Gebelik genellikle kayıpla sonuçlanır. Trizomi 18’ li bebeklerde kalp bozuklukları, el ve ayaklarda şekil bozuklukları mevcuttur. Ortalama yaşam süreleri oldukça kısadır. Trizomi 13 Patau Sendromu olarak bilinir. Yaklaşık 10000 doğumda bir görülür. Genellikle erken haftalarda gebelik kayıplarıyla sonuçlanır. Trizomi 13’ lü bebeklerde ağır kalp, böbrek, mide bozuklukları, yarık damak dudak gibi yüz bozuklukları görülür. Trizomi 13 ile doğan bebeklerin hemen hemen hepsi 1 yaşına gelmeden hayatını kaybeder. 35 yaş üstü gebeliklerde, ailesinde genetik bozukluk öyküsü olanlarda ve önceki gebeliklerinde trizomili çocuk doğurma öyküsü olanlarda risk yüksektir. Ancak genç ve risk faktörü bulunmayan gebelerde de trizomili bebek görülebilir. Bu yüzden tüm gebelikler trizomi açısından taranmalıdır. Bu amaçla geliştirilmiş bazı testler mevcuttur. İkili test, üçlü test, dörtlü test, entegre test gibi testler, anneden alınan kanda bazı hormonlara bakılması prensibine dayanır. Anne kanında tespit edilen hormon düzeyleri, annenin yaşı, bebeğin ense kalınlığı ve baş çevresi ölçümleri bir arada değerlendirilerek risk analizi yapılır. Ancak bu testlerin duyarlılıkları %75-%85 arasındadır. Riskli çıkması bebekte kesin trizomi olduğu anlamına gelmediği gibi, risksiz çıkması da bebekte trizomi olmadığı anlamına gelmez. Amniyosentezden önce bir şansınız daha var! Test sonuçları riskli gelen gebelere anne karnından su alma işlemi yani amniyosentez önerilir. Bu işlemde bebeğin içinde bulunduğu su kesesine iğne ile girilerek su çekilir ve tahlile yollanır. Bu işlemdeki amaç, amniyos sıvısının içine dökülen bebeğin kendi hücrelerine ulaşmak, bu hücreleri genetik olarak incelemek ve kromozom yapısına bakmaktır. Bu işlem daha net bir sonuç verir ve bebekte genetik bir bozukluk olup olmadığını söyler. Ancak, amniyosentez işlemi iğne ile yapılan girişimsel bir işlem olduğu için annenin iltihap kapması, bebeğin iltihap kapması, suyunun erken gelmesi, hatta 200’de 1 oranında bebeğin anne karnında ölmesi, yani düşük riskleri vardır. Bu düşük riski hekimi ve aileyi tereddütte bırakmakta, ayrıca işlemin korkusu ve bebeğine zarar gelme ihtimali anneyi strese sokmaktadır. Örneğin, ikili tarama testinde Down Sendromu riski olan bir gebeye amniyosentez önermek zorunda kalıyorsunuz. Ancak amniyosentez yaparken de bebeği düşük riskiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Belki de normal genetik yapıya sahip bir bebeği down sendromu var mı yok mu diye araştırırken kaybediyorsunuz. Bu çelişki üzerine bilim adamları uzun yıllardır düşük riski olmayan ve güvenilirliği yüksek bir tarama testi üzerinde çalışıyorlardı. Ve bebeğin hücrelerinin gebelikte anne kanına karıştığını tespit ettiler. Anneden alınan kanda bebeğin hücrelerine ulaşıp trizomi 21-18-13 var mı buna baktılar. Ve %99.7 duyarlıkta bebekte genetik bozukluk olup olmadığını tespit ettiler. Maternal Kanda Serbest Fetal DNA İncelemesi adı verilen bu yöntem en güvenilir tarama testi olarak literatürlerde yerini aldı. Maternal kanda serbest fetal DNA incelemesi yapan Harmony Test, 10. gebelik haftasından itibaren uygulanılabilen, %99.7 duyarlılığı olan bir tarama testi. Bu testte anne kolundan, sadece basit bir kan alma işlemiyle özel tüplere alınan kan, GELAB Laboratuvar grubu tarafından toplanarak, CLIA sertifikalı ve CAP tarafından akredite Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ARIOSA Laboratuvar’ına gönderiliyor. Down Sendromu olan trizomi 21, trizomi 18, trizomi 13 ve cinsiyet kromozomları olan XY kromozom bozuklukları değerlendirirliyor. Test tüp bebek yöntemiyle elde edilen gebeliklerde ve ikiz gebeliklerde de güvenle uygulanabiliyor. Sadece anne kolundan kan almaya dayalı bir işlem olduğundan herhangi bir düşük riski de taşımıyor. Sonuçlar ortalama iki haftalık bir sürede GELAB’a ulaşıyor ve uzman hekimler tarafından değerlendirilerek Türkçe formata çevriliyor. Kişiye özel risk analizi yapılarak, düşük risk ya da yüksek risk olarak raporlanıyor ve doktorunuza ulaştırılıyor. Harmony Testin avantajları nelerdir? Öncelikle 11 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla GELAB Laboratuvarlar grubunun güvencesiyle çalışılan bir test. Tüm örnekler büyük bir titizlikle toplanıp, hastaların isim soyisim ve doğum tarihleriyle , tek tek ve tekrar tekrar kontrol ediliyor. Aynı kontrol CLIA sertifikalı ve CAP tarafından akredite olan Amerika Birleşik Devletlerindeki Ariosa Laboratuvarında da gerçekleştiriliyor. Harmony Test, Kypros Nicolaides’in klinik çalışma referansıyla, 500.000 in üzerinde hamile kadında uygulanmış, en yüksek olgu sayısına sahip Fetal DNA testidir. Ayrıca tüm tekil ve ikiz tüp bebek gebeliklerinde ve Cinsiyet kromozomu bozukluklarını taramada kullanılan ilk test olma özelliğini taşımaktadır. Sonuçlar her hastaya ayrı risk analizi yapılarak tek tek değerlendirilmekte. Piyasadaki bazı benzer testler, normal- anormal diye sonuç verdiklerini iddia etmekteler. Ancak teorik olarak %99.7 lik duyarlılığa sahip bir testin normal anormal olarak rapor vermesi çok da gerçekçi görülmemekte. Harmony Test, %4 ün üzerinde Fetal DNA oranına ulaşılan 10 haftadan itibaren uygulanabiliyor. Koldan basit bir kan alma işlemi olduğu için anne ya da bebeğe hiçbir riski bulunmamakta. Ayrıca kromozomlar değerlendirildiği için kan verirken annenin aç ya da tok olması veya ilaç kullanması sonucu etkilemiyor. Özetle Harmony Test; Down Sendromu gibi genetik bozuklukların Prenatal Tanısında kullanılan, anneye ve bebeğe hiçbir riski olmayan, en yüksek güvenilirlikte, en ekonomik testtir. Bu testin Tüm dünyada 70’ e yakın ülkede, türkiye’de ise 7.000 gebede uygulandı belirten Prof. Dr. Aydan Biri, şu bilgileri verdi. Gebelik ve yeni bir bireyin dünyaya gelmesi olağanüstü bir süreçtir. İnsanlık tarihinden bu yana anne karnındaki bebek merak edilse de son 50 yıla kadar bebeğe yönelik herhangi bir tanı ya da girişim olmaksızın doğumlar gerçekleşmiştir. Oysa tüm bebekler sağlıklı değildir ve bebeklerin bir kısmının (%3-14) fiziksel kusurlarla(kalp anomalileri) dünyaya gelirken bir kısmının da (%0.5-1) kromozom(down sendromu) ya da diğer genetik hastalıklarla dünyaya gelir. Bu doğumsal sorunların bir kısmının bebek doğmadan önce teşhisi(prenatal tanı) ultrasonografi ile bebeğin incelenmesi, bebekten materyal alma (amniyosentez, plasenta biyopsisi) ve genetik tanı yöntemlerinin geliştirilmesi ile mümkün olmuştur. Genetik hastalıklarda prenatal tanının başlıca amacı; yaşam boyunca ağır bedensel ve zihinsel özürlere neden olan ve tedavisi olanaksız kalıtsal hastalıkları ve malformasyonları, gebeliğin erken dönemlerinde tanımlamak, aileye bilgi vermektir. Son yıllarda prenatal genetik tanı çok ilerleme kaydetmiştir. 1950′lerde eldeki tek imkân genetik danışmanlıkken 1968′de amniyosentez ile tanı koymak mümkün hale gelmiş ve bu alanda aniden büyük bir değişim olmuştur. 1982-1984 yılları arasında plasenta (koryon villüs )biyopsisi ile 11-14 gebelik haftasında prenatal tanı imkânı ortaya çıkmıştır.. Bebekten örnek almayı gerektiren bu girişimler kesin sonuç vermesi açısından üstün olsalar da özellikle gebelik kaybı gibi riskler taşıması ve genetik incelemenin maliyetli olması nedeniyle tüm gebelere önerilmesi mümkün değildir. Bu yüzden tüm gebelere önermek yerine riski grubun belirlemesi yoluna gidilmiştir. Çok sayıda kromozom bozukluğu ya da genetik hastalık olsa da, yaşayan bebeklerde mental geriliğin en sık nedeni olan down sendromu (trizomi 21) her yaşta gebede ve tüm toplumlarda görülmesi nedeniyle üzerinde en çok durulan kromozom sorunu olmuştur. Yaklaşık 30 yıldır özelikle gelişmiş ülkelerde down sendromu tarama testleri yapılmaktadır. ileri yaştaki annelerin down sendromlu(DS) bebek doğurma riskinin yüksek olması ilk tarama girişimidir. Sonrasında bebeğe ve plasentasına ait özeliklerden yola çıkılmış, ultrasonografi ve serum tarama testleri ile DS bebekler ayırt edilmeye çalışılmıştır. Bunlar bugünkü bilinen isimleri ile DS tarama testleridir (ikili, üçlü, dörtlü test). Bu testler birbirinden bir kısım özellikleri ile ayrılsa da sadece riskli grubu belirler en iyi uygulandığında bile DS bebeklerin bir kısmı tespit edemez. Bu testlerin riski tespit ettiği gruba AS ya da CVS yapmak gerekir. Bu girişimler kesin sonuca götürse de bilinen riskleri ve nispeten özellikle AS de sonuçların kesinleşmesinin neredeyse 20. gebelik haftasına uzaması önemli dezavantajlarıdır. Sorunlu bir bebeği olabildiğince erken, anne ve bebek için risk yaratmadan tarama çabası yeni bir noktaya gelinmesine yol açmıştır. Nitekim ilk kez 1997 yılında anne kanında fetusa ait hücre ve genetik materyal varlığının tespiti yeni ve heyecan verici bir dönemi başlatmıştır. Artık anne ve fetüs için kaygı duyulan bu girişimler yerine doğrudan anne kanından tıpkı diğer DS tarama testleri gibi sadece anne kanı alınması yeterli olacaktır. Elde edilen bu fetal genetik materyal fetal cinsiyet tayini ve cinsiyetle aktarılan hastalıkların tanısında, fetal kan grubu tayini(rh) ve bununla ilgili girişimlerin planlanmasında, bazı tek gen hastalıklarının tespitinde kullanılmaktayken yeni jenerasyon dizi analizi yapan cihazların kullanıma girmesi fetal hücreden kromozom analizi testlerinin yapılabilmesini mümkün hale gelmiştir. 2012 yılından itibaren hızlıca klinik kullanıma girmiş ve uzunca süredir üzerinde çalışılan sık görülen kromozom sorunları için trizomi 21,18 ve 13 için ticari kitler elde edilmiştir. Bu amaçla kullanıma giren testlerin birisi Harmony Test olarak sunulmuştur. Harmony Prenatal Test, Ariosa Diagnostics firması tarafından USA California’da bulunan CLIA sertifikalı klinik laboratuarda geliştirilmiş bir testtir. Tüm dünyada 70’ e yakın ülkede toplamda 450.000 kez yapılmış olan bu test, ülkemizde 7.000 gebede uygulanmıştır. Harmony test fetal genetik materyalden Trisomi 21, Trisomi 18, Trisomi 13 ve isteğe bağlı olarak X-Y kromozom anomalileri (47 XXY- klinifelter, 45 X0 Turner sendromları) tarayan bir test olarak klinik kullanıma girmiştir. Bu yöntem, henüz rutin tanı testi olarak kabul görmemekte ileri düzey bir tarama testi olarak kabul edilmektedir. Trisomi 21 olgularını yakalama şansı %99 üzerinde, Trisomi 18 yakalama şansı %98 üzerinde, Trisomi 13 yakalama şansının % 80 civarında olduğu bildirilmektedir. Her üç oranın yalancı negatiflik oranı %0,1 in altındadır. Diğer testlerde ise Trisomi 21 yakalama şansı %81-99 arasında değişmektedir. Yüksek riskli grup öncelikli olmak üzere tüm gebelere uygulanabilir, fakat klinik uygulama da 18. haftaya kadar uygulanması önerilmektedir. Taranan hastalıklar açısından yüksek risk tespit edildiğinde tanının herhangi bir girişimden önce amniyosentez ya da CVS ile doğrulanması gereklidir. Bazı durumlarda örneğin anne adayının kilosu arttıkça maternal kanda tespit edilebilen fetal cfDNA oranı azalır, bu da test sonucunu olumsuz etkileyebilir. 90 kg ve altında %99 oranında, 90-130 kg arasında % 92 oranında ve 130 kg ve üzerinde ise %76 oranında fetal cfDNA yakalanabilmektedir. https://www.medikalakademi.com.tr/anne-karnindaki-bebegin-genetik-riskleri-artik-basit-bir-kan-testi-ile-belirleniyor/ Medikalakademi.com.tr ;Bebeğin Taşıdığı Genetik Riskler Basit Kan Testi İle Saptanabilecek!"

http://www.ulkemiz.com/bebegin-tasidigi-genetik-riskler-basit-kan-testi-ile-saptanabilecek

Hindi Yetiştiriciliği Hakkında Bilgi

Hindi Yetiştiriciliği Hakkında Bilgi

Dünya nüfusundaki hızlı artış, beslenme sorununun önemini ortaya koymaktadır. Bu durum yeni kaynaklar aramaya ve alternatif besin maddelerine yönelik araştırma yapmaya ihtiyaç duyulur hale getirmektedir.

http://www.ulkemiz.com/hindi-yetistiriciligi-hakkinda-bilgi

<b class=red>Doğmadan</b> ölen gezegenler

Doğmadan ölen gezegenler

Yıldızların süpernova olarak patlaması, uzaya yayılan gaz ve toz bulutları yeni yıldızların doğumunu destekler. Şimdi, bizden 1500 ışık yılı uzakta bulunan Orion bulutsusuna bir göz atacağız.

http://www.ulkemiz.com/dogmadan-olen-gezegenler

 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0